Obrazek
Chrzest

Kancelaria małżenska

Narzeczeni mają obowizek zgłasić się do Kancelarii Parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego.
Narzeczeni muszą mieć ukończone 18 lat.

Jeżeli narzeczeni nie mieszkają na terenie parafii, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego.

Potrzebne dokumenty:

  • Aktualna metryka chrztu św. wydana w ostatnich 3 miesiącach z zapisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  • Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC lub dokument ślubu cywilnego
  • Dowdy osobiste
  • Świadectwa ukończenia katechezy ze szkoły średniej (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
  • Świadectwa ukończenia Katechezy Przedślubnej i Poradni Życia Rodzinnego (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach).