Obrazek
Chrzest

Bierzmowanie

Bierzmowanie to udzielanie Ducha Świętego przez nałożenie ręki biskupa i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego. Duch Święty umacnia nas w wierze i miłości. Przez sakrament bierzmowania Jezus Chrystus udziela nam szczególnej mocy Ducha Świętego i zobowiązuje nas do większej odpowiedzialności za Kościół. Duch Święty w sakramencie bierzmowania umacnia naszą wiarę. Obdarza nas pełnią swoich darów, dzięki którym stajemy się posłuszni Bożym natchnieniom. Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego". Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem. Otrzymują moc Ducha Świętego,

Dokumenty niezbędne do przyjęcia sakramentu Bierzmowania:
  • Metryka chrztu.
  • Uczestnictwo w katechezie i Mszy św.
  • Systematyczne życie sakramentalne