Obrazek
Chrzest

Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00.
W wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie za zgodą Ojca Proboszcza.

Co należy zrobić przed chrztem swojego dziecka:
  • Należy dostarczyć świadectwo urodzenia dziecka i zaświadczenia od rodziców chrzestnych.
  • W kancelarii zostaje spisany Formularz Zgłoszenia do Chrztu Dziecka, z którego dane po chrzcie zostaną wpisane do Księgi Chrztów.
  • Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego.
  • Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje kancelaria parafialna parafii, w której się mieszka.
  • Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty.

    Kto może zostać rodzicem chrzestnym?
  • osoba która ukończyła 16 rok życia,
  • osoba po bierzmowaniu,
  • osoba wierząca i praktykująca